I TVIVL? -> LAV EN OPGAVE TIL KIM!!

Kroner og broer

Kroner

Guldkroner er de stærkeste og er derfor de bedste til kindtænder. Både metalkeramikkroner og porcelænskroner ligner naturlige tænder, men de er ikke helt så stærke som guldkroner.
Metalkeramikkroner består af en skal af guld, hvorpå der brændes et lag af tandfarvet porcelæn. De kan anvendes på næsten alle tænder. Ved meget lyse og gennemskinnelige fortænder er porcelænskroner dog at foretrække.
Er tanden rodbehandlet, og mangler der meget af den, er det ikke muligt at få en krone til at sidde fast. Så kan det være nødvendigt først at lave en opbygning, der sidder fast i roden med en stift. Kronen kan så side fast på opbygningen.

    

Før du kan få lavet en krone skal tanden slibes til, og der skal tages et aftryk af den. Aftrykket bruges til at fremstille en gipsmodel af din tand. På modellen fremstilles kronen. Inden kronen sættes fast på din tand, skal den rettes til, så den passer i din mund med hensyn til sammenbid og evt. farve. Når kronen passer, sættes den fast på tanden med en tynd cement.

  

Broer

Proceduren for fremstilling af en bro er fuldstændig den samme som til kroner. Tænderne der skal bære broen skal beslibes, der skal tages aftryk og laves en gipsmodel. Udfra denne model fremstilles broen som så cementeres på de naturlige tænder, der er slebet til i munden. Broen er ikke aftagelig, så den fungerer som de naturlige tænder.

   

Risici ved at få lavet kroner og broer: Når man sliber så meget af en tand, som det er nødvendigt for at få plads til en krone, vil der altid være en lille risiko for at nerven ( pulpa) inden i tanden dør. Det vil vise sig ved smerter fra tanden efterfølgende. Dette kan forekomme allerede dagen efter beslibningen, men kan også viser sig flere år efter. I de få tilfælde må man rodbehandle tanden.
Er det nødvendigt at forsyne tanden med en rodstift for at kunne få kronen eller broen til at sidde fast, er der en risiko for, at roden brækker efter nogen tid. Risikoen for at netop sådan en tand brækker er dog flere gange større, hvis den ikke bliver forsynet med en krone, men kun har fået en rodstift og en stor fyldning.

 

Tænder med kroner og broer skal passes som naturlige tænder, dvs. de skal børstes og holdes rene på sammen måde som resten af tandsættet. Efter ca. 10-15 år vil tre ud af fire broer stadig fungere. Kronen holder som regel længere.

Til forside
Print
Sitemap
 
Tandlægerne Østerågade · Østerågade 20 · 9000 Aalborg · Tlf.: 98 10 20 86 · CVR-nr.: 26145015