I TVIVL? -> LAV EN OPGAVE TIL KIM!!

Paradentose

Hvis tænderne ikke bliver børstet helt rene, samler der sig bakterier langs tandkødskanten. Disse belægninger kaldes plak. Hvis belægningerne ikke fjernes, forkalker de og bliver til tandsten. Tandsten har en meget ujævnoverflade og giver derfor yderligere grobund for bakteriebelægninger.
Både bakteriebelægninger og tandsten i tandkødskanten kan virke irriterende og føre til tandkødsbetændelse. Tandkødet bliver rødt, hævet og ømt, og det bløder ved tandbørstning og brug af tandstikker. Tandkødsbetændelse kan opstå i alle aldre.

   

Hvis belægninger og tandsten på tænderne fjernes, og tænderne efterfølgende holdes rene, forsvinder tandkødsbetændelsen i løbet af få dage, og tandkødet bliver igen sundt.

  

Hvis tandkødsbetændelsen ikke behandles, sker der med tiden en opløsning af rodhindefibrene med efterfølgende tab af knoglens højde. Da tandkødet ved de paradentoseramte tænder som regel bliver siddende i nogenlunde samme niveau som det sunde tandkød, betyder tændernes tab af rodhinde, at den naturlige tandkødslomme (poche) mellem den enkelte tand og tandkødet bliver dybere. Bakterier og tandsten kan derfor trænge endnu dybere ned under tandkødet langs tandroden og medføre yderligere tab af tandens rodhinde.
Paradentose giver sjældent symptomer, før fæstetabet er så omfattende, at tænderen sidder løse og ofte har flyttet sig i tandrækken.
Hvis paradentose behandles kan tandkødet igen blive sundt, men det fæste/knogle, som tanden allerede har mistet, gendannes ikke.

   

Tandkødsbetændelse og paradentose hører til blandt de hyppigst forekommende sygdomme hos mennesker overhovedet. Ofte udvikler tandkødsbetændelse sig bemærket til paradentose. Jo tidligere i livet paradentosen udvikler sig, jo mere alvorlig og aggressiv er den, og desto indre modstandskraft har man mod sygdommen. Paradentose opstår oftest hos personer i 30-40 års alderen. Efter 40 års alderen er paradentose den hyppigste årsag til tandtab.
Behandling af paradentose udføres af en tandlæge eller en tandplejer, som foretager en tandrodsrensning, hvor tandsten og bakterier i tandkødslommerne fjernes, og rodoverfladen afglattes. Tandrodsrensning er en vanskelig og ofte langvarig behandling. Hvis tandkødslommerne er meget dybe, kan det for at stoppe sygdommens yderligere udvikling og dermed tændernes tab af fæste være nødvendig at foretage en tandkødsoperation, også kaldet en paradentoseoperation.

  

Denne operation har 3 formål:

 

  1. at gøre tandkødslommerne mindre.
  2. at skabe overblik over tandroden og give mulighed for grundigt at rense også vanskeligt tilgængelige dele af roden.
  3. at give adgang til knoglen og evt. genopbygge tandens fæste, hvis det er muligt.

    

En tandkødsoperation foretages altid under lokalbedøvelse.

  

Efter operationen syes tandkødet sammen, og stingene fjernes efter ca. 7 dage. I denne periode skal tandsættet skylles hjemme med mundskyllevæske (klorhexidin) for at holde rent, da man ikke må bruge tandbørste omkring såret.
Tænderne vil efter en tandkødsoperation blive længere at se på, ligesom de i en kort periode kan blive lidt løsere. Derudover oplever nogle, at tænderen bliver mere følsomme for især kulde og varme.

    

Hvis man undlader at blive behandlet for paradentose, ender det med, at tænderen én efter én falder ud. Som erstatning for de tabte tænder er der mulighed for proteser, broer eller tandimplantater. Der er dog ikke altid optimale forhold for nogle af disse løsninger, da store dele af kæbeknoglen kan være forsvundet.

    

Har man først fået paradentose, kan man aldrig blive helbredt i traditionel forstand. For hverken tandlægen eller tandplejeren kan fjerne en patients tendens til at udvikle paradentose. Men hvis man daglig holder tandsættet helt rent, kan det dog standse tændernes tab af fæste og på den måde hindre sygdommen i at udvikle sig.
Ved utilstrækkelig mundhygiejne er tandlægens og tandplejerens behandling kun et indgreb, der bevirker, at sygdommen udvikler sig langsommere, end den ellers ville have gjort.

Til forside
Print
Sitemap
 
Tandlægerne Østerågade · Østerågade 20 · 9000 Aalborg · Tlf.: 98 10 20 86 · CVR-nr.: 26145015