I TVIVL? -> LAV EN OPGAVE TIL KIM!!

Rodbehandling

Betændelse i nerven vil ofte give tandpine i varierende grad, da smerten opfattes forskellig fra person til person. Tandpinen kan føles som smerte i nabotænderne, øret, kæbehulen eller den kan opfattes som hovedpine. Det kan derfor ind imellem være vanskeligt at lokalisere den syge tand.
En nervebetændelse giver typisk smerte ved kulde og varme. En rodspidsbetændelse derimod giver oftest intet eller kun lidt ubehag. Tanden er måske lidt øm, når man tygger, og den kan skifte farve. En rodspidsbetændelse kan ses på et røntgenbillede, hvilket ikke er tilfældet ved en nervebetændelse. En rodspidsbetændelse kan undertiden udvikle sig til en smertefuld tandbyld, måske med feberudvikling. Hvis en behandling ikke umiddelbart kan påbegyndes, kan det være nødvendig at give smertestillende medicin og antibiotika.
I de tilfælde hvor tandnerven stadig er levende ved behandlingens start, må man lægge en lokalbedøvelse, hvorefter behandlingen er smertefri.
Behandlingssucces for rodbehandlinger ligger mellem 80 og 95 %.

     

Når man skal lave en rodbehandling, starter man med at bore et lille hul enten på tandens inderside eller på tyggefladen. Herved kommer man ind til nerven i rodkanalen. Nerve, blodkar og bakterier renses ud med små rodfile til den ønskede dybde, og til alt væv er væk, og rodkanalen er tom og ren. Der skylles løbende med clorhexidin. Når rodkanalen er færdigrenset og desinficeret, fyldes den med et plastisk rodfyldningsmateriale og rodfyldningscement. Dette skal sikre, at der ikke trænger bakterier ind i rodkanalen igen.
I visse tilfælde kan man ikke udføre en normal rodbehandling. Det kan bl.a. skyldes, at rodkanalen er så snæver, at tandlægen ikke kan rense den optimalt med sine instrumenter. I disse tilfælde vil det efterfølgende være nødvendigt at fjerne betændelsen under en operation, en rodspidsamputation. Her fjerner man rodspidsen med betændelse, og lukket roden med en ny rodfyldning nedefra. Denne operation har en succesrate på 60 til 90 %.

   

Ved en rodbehandling kan tandlægen i nogle tilfælde være nødt til at fjerne en stor del af tanden for at kunne komme ned til rodkanalen. I disse tilfælde er der ikke meget tand tilbage efter behandlingen. Den manglende tandsubstans kan erstattes på forskellige måder. Hvis rodbehandlingen er gået som forventet, kan tanden med det samme forsynes med en endelig erstatning for den mistede tandsubstans. Er der tvivl om rodbehandlingens prognose, kan man forsyne tanden med en midlertidig løsning. Efter en observationsperiode tages et røntgenbillede, der viser, om rodbehandlingen er lykkedes tilfredsstillende. Er dette tilfældet kan den endelige behandling udføres. Dette kan være i form af en stor plastfyldning eller en krone, begge ofte opbygget med en rodstift i den fyldte rodkanal.

   

En rodbehandlet tand reagerer ikke på samme måde overfor tryk, som en tand, der ikke er rodbehandlet. Det betyder, at man ubevidst kan komme til at overbelaste en rodbehandlet tand, så den flækker. Flækker tanden på langs, er der kun én løsning, og det er at trække tanden ud. Derfor vil tandlægen ofte anbefale, at tanden forsynes med en krone efter en rodbehandling.
Nogle rodbehandlede tænder vil med tiden ændre farve. Farveforandringen kan blive så stor, at en korrigerende behandling kan blive nødvendig af kosmetiske grunde.

Til forside
Print
Sitemap
 
Tandlægerne Østerågade · Østerågade 20 · 9000 Aalborg · Tlf.: 98 10 20 86 · CVR-nr.: 26145015